Witaj na stronie Katedry Inżynierii Energii (KIE)

Aktualności

❑ Podczas Międzynarodowej XIII Konferencji Kotłowej ICBT 2018 odbyła się uroczysta ceremonia nadania Tytułu Honorowego Miles Energeticae osobom zasłużonym dla rozwoju polskiej energetyki i przemysłu kotłowego. Nominacje do odznaczenia przyznawały Rada Naukowo-Programowa ICBT oraz Kapituła Tytułu Honorowego Miles Energeticae.

Wśród wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazł się Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis. Wszyscy uhonorowani otrzymali pamiątkową szablę oraz certyfikat z pieczęcią.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Kotłowej ICBT będącej jednym z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w naszym kraju jest Politechnika Śląska. Konferencja odbywa się w cyklu czteroletnim.

❑ W dniu 30.10.2018 r. dr inż. Andrzej Kacprzak na zaproszenie władz szkoły oraz nauczycieli odwiedził I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. W ramach wizyty dr inż. Andrzej Kacprzak miał okazję przedstawić ofertę Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz wygłosił wykład z prezentacją multimedialną dotyczącą technologii ogniw paliwowych.

❑ W dniu 28.09.2018 podczas Miejskiego Dnia Inteligentnej Energii, pracownicy Katedry Inżynierii Energii, dr inż. Renata Włodarczyk oraz dr inż. Andrzej Kacprzak, wspólnie z ZST im. Jana Pawła II w Częstochowie, prezentowali jak można wykorzystać Słonce, co to jest biomasa, jak działa ogniwo paliwowe.

Studia na Wydziale Infrastruktury i Środowiska - Kierunek Energetyka

Współpraca z przemysłem

Od początku swego istnienia Katedra Inżynierii Energii współpracuje z przemysłem i energetyką zawodową. Wiele opracowań miało charakter gotowych rozwiązań technicznych, spośród których należy wymienić: Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych, założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450"B" w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła, opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji.