Dr inż. Andrzej KACPRZAK

Adiunkt

Adres: ul. Brzeźnicka 60a,
42-200 Częstochowa
Pokój: IE9
Telefon: (034) 32 50 103
E-mail: akacprzak@is.pcz.czest.pl
www: www.ogniwa-paliwowe.info

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

 • Technologia ogniw paliwowych,
 • Węglowe ogniwa paliwowe,
 • Niekonwencjonalne źródła energii,
 • Przetwarzanie energii i paliw.

Dydaktyka

 • Rysunek techniczny,
 • Podstawy CAD 3D,
 • Spalanie paliw, pomiary zanieczyszczeń powietrza, inżynieria warstwy fluidalnej - laboratoria,
 • Przetwarzanie energii a środowisko,
 • Inżynieria energii,
 • Energetyka wodan i wiatrowa,
 • Technologie oczyszczania spalin,
 • Przetwarzanie energii i paliw,
 • Technologie bioenergetyczne,
 • Zintegrowane systemy wykorzystania energii odnawialnej,
 • Procesy jednostkowe w energetyce.

Publikacje

 1. Kacprzak A., Hydroxide electrolyte direct carbon fuel cells—Technology review, International Journal of Energy Research, 2018, 1–21, DOI: 10.1002/er.4197.
 2. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., The effect of coal thermal pretreatment on the electrochemical performance of molten hydroxide direct carbon fuel cell (MH-DCFC), Journal of Power Technologies, 97(5), 2017, 382-387.
 3. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Effect of fuel pretreatment with HNO3 on operational performance of a direct carbon fuel cell, Journal of Power Technologies, 96(6), 2016, 390-396.
 4. Kacprzak A., Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z., Węglowe ogniwo paliwowe z elektrolitem alkalicznym, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10, 2016, 66-70, ISSN 1896-7205.
 5. Kacprzak A., Bis Z., Energia z odpadów, Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 6, 2016, 84-90, ISSN 1734-7823.
 6. Wlodarczyk R., Zasada D., Morel S., Kacprzak A., Comparison of nickel coated and uncoated sintered stainless steel used as bipolar plates in low-temperature fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.231.
 7. Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., Efficiency of non-optimized direct carbon fuel cell with molten alkaline electrolyte fueled by carbonized biomass, Journal of Power Sources, 321 (2016), 233-240.
 8. Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., The effect of fuel type on the performance of a direct carbon fuel cell with molten alkaline electrolyte, Journal of Power Sources, 255 (2014), 179-186.
 9. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., The effects of operating conditions on the performance of a direct carbon fuel cell, Archives of Thermodynamics, Vol. 34, No. 4, 2013, 187-197.
 10. Kacprzak A., Włodarczyk R., Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., Fuel cell as part of clean technologies, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2013, 443-450, ISBN 978-0-415-64338-2.
 11. Kobyłecki R., Ścisłowska M., Wichliński M., Kacprzak A., Bis Z., Assessment of fuel suitability for low-emission biomass combustion, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2013, 329-333, ISBN 978-0-415-64338-2.
 12. Bis Z., Kacprzak A., CEL: Przetwarzać węgiel efektywnie. Wysokosprawna, niskotemperaturowa konwersja węgla w węglowych ogniwach paliwowych, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nr 5/2013, 32-36, ISSN 1734-7823.
 13. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Influence of temperature and composition of NaOH-KOH and NaOH-LiOH electrolytes on the performance of a direct carbon fuel cell, Journal of Power Sources, 239 (2013), 409-414.
 14. Włodarczyk R., Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Use of materials for interconnectors in fuel cells, Functional Materials Letters, Vol. 6, No. 2, 2013.
 15. Kobyłecki R., Zarzycki R., Wichliński M., Kratofil M., Kacprzak A., Włodarczyk R., Bis Z., Metoda diagnostyki zachowania się kotła w warunkach pracy o podwyższonym ryzyku, Nowa Energia, nr 2 (26)/2012, 171-172.
 16. Włodarczyk R., Kacprzak A., Bis Z., Application of materials for building interconnectors in fuel cells, 3rd Polish Forum Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy, Set Plan Satellite Conference, Warszawa 2011, s. 105 (abstract).
 17. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Clean energy from a carbon fuel cell, Archives of Thermodynamics, Vol. 32 (2011), No. 3, 37–47.
 18. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego, Środowisko i Rozwój, 2 (2010), 22, 87–100, ISSN 1641-7186.
 19. Bis Z., Kacprzak A., Kobyłecki R., Kratofil M., Charakterystyka pracy węglowego ogniwa paliwowego, IX Konferencja PBEC 2009 "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Warszawa, 8-11 grudzień 2009.