OPTYMALIZACJA I DIAGNOSTYKA TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

TECHNOLOGIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

ENERGIA ODNAWIALNA W SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH

Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów termicznych

Katedra posiada urządzenia i zestawy pomiarowe do badań procesów spalania, zgazowania, pirolizy, siarczanowania, kalcynacji, itp. Na wyposażeniu są m.in. piece laboratoryjne, urządzenia do analizy technicznej i elementarnej, termograwimetr, układy wizualizacji.

wizulalizacja płonących ziaren węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

Wizulalizacja płonących ziaren węgla
w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej.

Kinetyka spalania wybranych węgli energetycznych

Kinetyka spalania wybranych
węgli energetycznych.

stanowisko do termograwimetrycznej analizy substancji stałych.

Stanowisko do termograwimetrycznej
analizy substancji stałych.

zmiany masy próbki sorbentu podczas procesu kalcynacji i siarczanowania

Zmiany masy próbki sorbentu podczas
procesu kalcynacji i siarczanowania.

Porót na górę strony

Modelowanie fizyczne instalacji i układów przepływowych gaz-materiał sypki oraz diagnostyka i badania kotłów fluidalnych

W naszym laboratorium znajdują się różne modele kotłów fluidalnych oraz elementów ich instalacji (cyklony, zawory syfonowe, stanowiska do badań przepływów dwufazowych gaz-materiał sypki, itp.).

Stanowisko modelowe do badań hydrodynamiki warstw fluidalnych

Stanowisko modelowe do badań
hydrodynamiki warstw fluidalnych.

Wnętrze dolnej części komory paleniskowej kotła fluidalnego dużej mocy

Wnętrze dolnej części komory paleniskowej
kotła fluidalnego dużej mocy.

Wnętrze dolnej części komory paleniskowej kotła fluidalnego dużej mocy

Wnętrze dolnej części komory paleniskowej
modelu.

Wizualizacja przepływów z wykorzystaniem noża laserowego
Wizualizacja przepływów z wykorzystaniem noża laserowego

Wizualizacja przepływów z wykorzystaniem noża laserowego.

Porót na górę strony

Analiza fizykochemicznych właściwości substancji

Katedra jest w posiadaniu klasycznych analizatorów spalin z wykorzystaniem sensorów elektrochemicznych i techniki IR (CO, CO2, O2, NOx, SO2) oraz nowoczesnego spektrometru do oznaczania on-line zawartości rtęci w gazach, cieczach i ciałach stałych. Posiadamy także porozymetr rtęciowy Quantachrome Poremaster 33.

Przenośny zestaw analizatorów spalin do badań zawartości CO, CO2, SO2, NO2, NO oraz O2

Zestaw analizatorów spalin do badań
zawartości CO, CO2, SO2, NO2, NO oraz O2.

Przenośny analizator składu gazów technikami IR (MRU ECO3000) przystosowany do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania.

Przenośny analizator składu gazów
technikami IR (MRU ECO3000)
przystosowany do pomiarów i monitoringu
wszelkich instalacji spalania.

Spektrometr do pomiaru zawartości rtęci w gazach, cieczach i ciałach stałych

Spektrometr do pomiaru
zawartości rtęci w gazach,
cieczach i ciałach stałych.

Przykładowe wyniki oznaczonych zawartości rtęci w polskich węglach

Przykładowe wyniki oznaczonych zawartości
rtęci w polskich węglach

Porozymetr rtęciowy Quantachrome Poremaster 33

Porozymetr rtęciowy
Quantachrome Poremaster 33.

Rozkład porów w popiele lotnym z kotła fluidalnego opalanego węglem kamiennym oznaczona na porozymetrze rtęciowym

Rozkład porów w popiele lotnym z kotła fluidalnego
opalanego węglem kamiennym oznaczony na
porozymetrze rtęciowym.

Porót na górę strony

Obliczenia numeryczne układów i elementów instalacji

Dysponujemy pakietem obliczeniowym Fluent, a także innymi kodami własnego autorstwa (np. bilans populacji materiałów sypkich w układzie cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej).

Koncentracja fazy stałej w modelowym stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną

Koncentracja fazy stałej w modelowym
stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.

Rozkład koncentracji materiału sypkiego w okolicy rusztu komory paleniskowej kotła fluidalnego

Rozkład koncentracji materiału sypkiego
w okolicy rusztu komory paleniskowej
kotła fluidalnego.

Porównanie metod numerycznych i modelowania fizycznego

Porównanie metod numerycznych i modelowania fizycznego.

Porót na górę strony

Aktywacja mechaniczna sorbentów wapniowych

W Katedrze prowadzone są prace nad możliwościami poprawy reaktywności i stopnia wykorzystania sorbentów, a także nad technologiami otrzymywania wysokoreaktywnych sorbentów nowej generacji.

Aktywator mechaniczny

Aktywator mechaniczny.

wpływ aktywacji mechanicznej na stopien zasiarczenia sorbentu

Wpływ aktywacji mechanicznej
na stopien zasiarczenia sorbentu.

Porót na górę strony

Termoliza i waloryzacja paliw odnawialnych i odpadowych

Katedra dysponuje oryginalnym reaktorem wlasnej konstrukcji w którym prowadzone są procesy autotermicznej waloryzacji różnych paliw. W efekcie waloryzacji paliwa te przetwarzane są do postaci tzw. biocarbonu - obiecującego paliwa dla nowoczesnych wysokosprawnych technologii konwersji energii.

Urządzenie do autotermicznej waloryzacji paliw

Urządzenie do autotermicznej waloryzacji paliw.

Substrat i produkt procesu waloryzacji

Substrat i produkt
procesu waloryzacji.

Porót na górę strony

Technologie przetwarzania biomasy dla poligeneracji (wytwarzania ciepła, chłodu, energii elektrycznej oraz biowęgla)

Porót na górę strony

Możliwości wykorzystania biowęgla (biocarbonu)

Porót na górę strony

Węglowe ogniwa paliwowe

W katedrze prowadzone są badania nad węglowmi ogniwami paliwowymi, umożliwiających konwersję energii ze sprawnością dochodzącą teoretycznie nawet do 100%.

Zasada działania węglowego ogniwa paliwowego

Rysunki poglądowe węglowego ogniwa paliwowego z elektrolitem wodorotlenkowym wykonanego z niklu i jego stopów oraz zasilanego różnymi paliwami (węgiel kemienny, sadza, grafit, uwęglona biomasa różnego pochodzenia).

Porót na górę strony

Wytwarzanie i analiza własciwości materiałów przeznaczonych na elementy niskotemperaturowych ogniw paliwowych

Porót na górę strony

Wykorzystanie energii odnawialnej w zintegrowanych systemach zaopatrywania budynków w ciepło i ciepłą wodę użytkową

Prowadzimy badania nad wykorzystaniem próżniowych kolektorów słonecznych oraz biomasy do wysokosprawnego zaopatrywania budynków w ciepło.

Zespół próżniowych kolektorów słonecznych - podstawowe źródło ciepła budynku naszej katedry

Zespół próżniowych kolektorów słonecznych
- podstawowe źródło ciepła budynku
naszej katedry.

Bezobsługowe kotły na biomase - uzupełniąjące źródło ciepła

Bezobsługowe kotły na biomase
- uzupełniąjące źródło ciepła.

Szkic budynku laboratorium z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych elementów zintegrowanego systemu

Szkic budynku laboratorium z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych elementów zintegrowanego systemu.

Porót na górę strony