WELCOME AT THE DEPARTMENT OF ENERGY ENGINEERING

Current News

❑ W dniu 25.01.2017 r. prof. Zbigniew Bis oraz prof. Rafał Kobyłecki uczestniczyli w uroczystości oficjalnego uruchomienia najnowocześniejszego, pierwszego na świecie, Zakładu Odzysku Energii z biomas roślinnych firmy FLUID S.A. w Sędziszowie.

❑ W dniu 12 stycznia 2017 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis i dr inż. Andrzej Kacprzak brali udział w seminarium naukowym, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. W ramach spotkania profesor Bis wygłosił prezentację pt.: „Węgiel - przyszłościowy nośnik czystej energii”.

❑ Profesor Kobyłecki i profesor Bis brali w dniach 29 listopada, 1 grudnia oraz 5 grudnia 2016 udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod wiodącym tytułem „Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla". Pracownicy KIE wygłaszali wykłady pt.: "Wytwarzanie biowęgla" oraz "Inne perspektywiczne możliwości zastosowania biowęgla".

❑ W pierwszym tygodniu czerwca 2016 w ramach wyjazdu organizowanego przez Ministerstwo Energii RP oraz Ambasadę Szwecji w Polsce profesor Kobyłecki odwiedził Skanię (region w południowej Szwecji). Pobyt profesora poświęcony był głównie zapoznaniu się ze szwedzkimi osiągnięciami w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów i biomasy, a także wymianie doświadczeń w tym zakresie między partnerami polskimi i szwedzkimi.

❑ W dniu 7 czerwca 2016 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis brał udział w seminarium pt.: "Polskie Innowacje w Energetyce", które prowadził Minister Środowiska Jan Szyszko. W seminarium brali również udział Wicepremier Mateusz Morawiecki, Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek. Profesor Bis podczas seminarium wygłosił prezentację pt.: „Biowęgiel - potencjalny arsenał do walki ze zmianami klimatu i niską emisją”.

W dniu 3 czerwca 2016r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis brał udział w panelu eksperckim podczas debaty pt.: „Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej” organizowanej pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Instytutu Sobieskiego.

❑ W dniu 22.04.2016 r. Kierownik naszej Katedry Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis uczestniczył w Forum Gospodarki Niskoemisyjnej odbywającym się w Ministerstwie Energii w Warszawie. Profesor Bis brał udzaiał w dyskusji panelowej w ramach SESJI I "Innowacyjność – współpraca biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia)".

❑ W dniu 15.04.2016 r. w naszej Katedrze gościliśmy przedstawicieli firmy Boson Energy z Luksemburga, którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy naukowo-badawczej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozwijane w naszej Katedrze technologie uwęglania i toryfikacji biomasy, a także spalania i zgazowania paliw w pilotowym przedpalenisku cyklonowym oraz technologie w zakresie ograniczenia emisji CO2.