Some Chosen Scientific and Research Projects

Program for Applied Investigations No. PBS2/A2/14/2013 financed by the National Center for Research and Development (NCBR)

Project title: Elaboration of the Database of the Mercury Content in Polish Coals, as well as Technical Guidances for its further Reduction with the Definition of Benchmarks for National Indicators of Mercury Emission

Start: 04.12.2013
Finish: 31.08.2016

Participants:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - Lider Projektu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

PROJEKT STRATEGICZNY - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Pełny tytuł: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2

Data rozpoczęcia: 2010-05-14
Data zakończenia: 2015-05-14

Uczestnicy projetku:

 • Politechnika Częstochowska - koordynator
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Instytut Energetyki
 • Foster Wheeler Energia Polska
 • PGE Elektrownia Turów S.A.
 • Grupa Tauron Południowy Koncern Energetyczny S.A
 • Eurol

Research Project - Grant No N N513 396 736

Project title: Use of renewable fuels to clean and high-efficiency electricity production in fuel cells.

Start: 2009-07-02
Finish: 2012-07-01

Research Project No 3 T09D01327

Project title: Process of upgrading of renewable and waste fuels for clean production of electricity and heat.

Start: 19-11-2004
Finish: 18-11-2007