DOKTORATY I HABILITACJE

Habilitacje

Rafał Kobyłecki
Tytuł osiągnięcia nukowego: "Środowiskowe aspekty termolizy biomasy".
Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego: 15.12.2014 r.

Doktoraty

Andrzej Kacprzak
Temat pracy doktorskiej: "Węglowe ogniwo paliwowe zasilane węglem różnego pochodzenia".
Obrona: 15.12.2014 r.


Michał Wichliński
Temat pracy doktorskiej: "Emisja rtęci podczas termicznej obróbki paliw stałych".
Obrona: 07.02.2011 r.


Marcin Klajny
Temat pracy doktorskiej: "Sedymentacja pyłu w grawitacyjnym przepływie w rurach pionowych".
Obrona: 02.07.2007 r.


Marek Andrzejczyk
Temat pracy doktorskiej: "Wpływ skuteczności odpylania w separatorze na emisje zanieczyszczeń SOx, NOx z kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną".
Obrona: 29.09.2006 r.


Marcin Olas
Temat pracy doktorskiej: "Reaktywność sorbentów wapniowych poddanych mechanicznej aktywacji".
Obrona: 17.07.2006 r.


Tomasz Czakiert
Temat pracy doktorskiej: "Emisja zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania węgla brunatnego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w atmosferze wzbogaconej w tlen".
Obrona: 25.10.2004 r.


Arkadiusz Kępa
Temat pracy doktorskiej: "Warunki separacji drobnych ziaren w cyklonach".
Obrona: 15.10.2003 r.