O KATEDRZE

Katedra Inżynierii Energii wchodzi w skład Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Działalność naukową jednostka zapoczątkowała 1 października 2000r.
Obecnie zatrudnionych w niej jest trzech samodzielnych pracowników naukowych (dwóch ze stopniem prof. dr hab. inż. oraz jeden ze stopniem dr hab. inż.), czterech ze stopniem dr inż., jeden ze stopniem mgr inż. oraz jedna osoba na stanowisku pracownika administracyjnego.

Pracownicy Katedry Inżynierii Energii prowadzą zajęcia ze studentami kierunków "Energetyka", "Ochrona Środowiska" oraz "Inżynieria Środowiska" na specjalności "Inżynieria Energii".
Absolwenci tych kierunków i specjalności są przygotowani do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie m.in.: urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii, urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, diagnostyki procesów przetwarzania energii i optymalizacji procesów cieplnych.
Pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne i laboratoryjne w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas współpracy z zakładami przemysłowymi, elektrowniami oraz firmami z szeroko pojętej branży energetycznej i nie tylko.

Od początku swego istnienia Katedra Inżynierii Energii współpracuje z przemysłem i energetyką zawodową. Wiele opracowań miało charakter gotowych rozwiązań technicznych, spośród których należy wymienić: Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych, założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450"B" w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła, opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji oraz wiele innych.