Dr hab. inż. Rafał KOBYŁECKI, prof. PCz

Adiunkt - Zastępca kierownika katedry

Adres: ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Pokój: IE6
Telefon: (034) 32 50 164
E-mail: rafalk@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

 • Czyste technologie konwersji energii,
 • Aerodynamika i wymiana ciepła w warstwie fluidalnej,
 • Teoria, konstrukcja i eksploatacja kotłów z paleniskami fluidalnymi,
 • Mechanizm i kinetyka spalania paliw stałych w warstwie fluidalnej,
 • Diagnostyka palenisk ze szczególnym uwzględnieniem kotłów fluidalnych.

Doświadczenie zawodowe

 • 6-7 Nov. 2012, invited lecture on Technological and Environmental Aspects of Supercritical CFB Boilers, Osaka Prefecture University, Osaka , Japan
 • 18-14 Feb. 2010 invited lecturer Niigata University, Japonia
 • Recenzent grantów FP7 EU, październik 2008 oraz maj 2010
 • Od 1.X.2005: Zastępca Kierownika Katedry Inżynierii Energii Politechniki Częstochowskiej
 • Od 2007: koordynator (z ramienia Rektora PCz) Sekcji Spalania Fluidalnego Międzynarodowej Agencji Energii, IAE-FBC, IEA-Implementing Agreement for Co-operation in the Field of Fluidised Bed Conversion of Fuels Applied to Clean Energy Production
 • IX 2005: Sekretarz konferencji naukowo-technicznej „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”
 • Od IV.2002: Adiunkt na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Praca zawodowa obejmuje zagadnienia związane z energetyką, czystą produkcją energii (także ze źródeł odnawialnych: biomasa, ogniwa paliwowe, produkcja wodoru, itp.), fluidyzacją, emisją zanieczyszczeń, spalaniem odpadów oraz utylizacją popiołów i innych ubocznych produktów konwersji energii
 • II 2004: Karhula/Varkaus, Finlandia: Pobyt badawczy i konsultacje naukowe w firmie Foster Wheeler Energia OY na temat technologii i możliwości zagospodarowania popiołów z palenisk fluidalnych, trendów rozwojowych w energetyce światowej oraz fluidalnego spalania węgla brunatnego, (1 miesiąc)
 • IX 2003: Karhula, Finlandia: Konsultacje naukowe z firmą Foster Wheeler Energia OY dotyczące fluidalnego spalania węgla brunatnego (1 tydzień)
 • IV 2003: Kittila, Finlandia: Konsultacje naukowe z firmą Foster Wheeler Corporation i Foster Wheeler Energia OY oraz wymiana doświadczeń dotyczących perspektyw rozwoju swiatowej i polskiej energetyki (1 tydzień)
 • 1999-2002: Student-doktorant na Tokyo University of A&T. Odpowiedzialny za: (a) studia teoretyczne i prace badawcze (publikacje: rozdział podręcznika oraz 14 artykułów), (b) współpracę naukowo-badawczą z przemysłem japońskim (Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Kurita Ltd., Tokuyama Ltd., Takuma Ltd.) w zakresie czystych i ekonomicznych technologii konwersji energii celem sprostania wymaganiom deregulacji rynku energetyki. Współwynalazca nowej metody dekompozycji dioksyn zawartych w popiołach, współautor pionierskiego studium dotyczącego tworzenia się agglomeratów w przemysłowych kotłach z ciśnieniową warstwą fluidalną, (c) edukację studentów (po japońsku i angielsku)
 • 1998-1999: Staż badawczy na Tokyo University of A&T. Projektant i konstruktor stanowiska z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Wynalazca nowej metody pomiaru strumienia masy materiału sypkiego w przepływach dwufazowych
 • 1997: Dwutygodniowy staż naukowy na Tokyo University of A&T poświęcony studiom literaturowym dotyczącym nowoczesnych technologii konwersji energii oraz przepływów gaz-ciało stałe

Dydaktyka

 • Przetwarzanie energii a środowisko,
 • Inżynieria energii,
 • Technologie oczyszczania spalin,
 • Przetwarzanie energii i paliw,
 • Technologie bioenergetyczne I i II,
 • Zintegrowane systemy wykorzystania energii odnawialnej,
 • Procesy jednostkowe w energetyce.

Publikacje

 1. HORIO M., KOBYŁECKI R., TSUKADA M., Chapter 15: Instrumentation and Measurements, in Fluidization Handbook, W.-C. YANG (Ed.), Marcel Dekker, marzec 2003.
 2. WŁODARCZYK R., KOBYŁECKI R., BIS Z., Chapter C19 ‘Corrosion’, in Handbook on Combustion (M. LACKNER, F. WINTER and A.K. AGARWAL, Eds.), vol 2. p. 511-545, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany, 2010, ISBN 978-3-527-32449-1.
 3. WICHLIŃSKI M., KOBYŁECKI R., BIS Z.,Przegląd metod ograniczenia emisji rtęci w elektrowniach podczas spalania paliw stałych, Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal), t. 15, z.4, 2012, p. 151-160, ISSN 1429-6675.
 4. WICHLIŃSKI M., KOBYŁECKI R., BIS Z., The Investigation of the Mercury Contents in Polish Coal Samples, Archives of Environmental Protection, 2012 (accepted for publication).
 5. KOBYŁECKI R., WŁODARCZYK R., BIS Z., Cofiring of Coal and Meat and Bone Meal – The Assessment of Corrosion Resistance of Selected Construction Materials Used in Modern Boilers, Rynek Energii, 3 (100),2012, p. 127-132, ISSN 1425-5960.
 6. KOBYŁECKI R., WŁODARCZYK R., WICHLIŃSKI M., KRATOFIL M. and BIS Z., SULFUR CAPTURE AT HIGH CONCENTRATION OF SO2 & CO2, 63rd IEA FBC meeting, Ponferrada, Spain; 2011.11.29/30 Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2 (Cubillos del Sil).
 7. KOBYŁECKI R., BIS Z., The Carbonization of Biomass for Renewable Energy and Carbon Sink, Proc. of the 3rd Int. Conf. on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2012, ISBN 978-83-61506-13-3, 18-20 September 2012, Gliwice, Poland, p. 185-186.
 8. KASIŃSKI W., BOGUSZ J., CZABOWSKI D., KOBYŁECKI R., BIS Z., Operational experiences with CFB boilers at PGNiG TERMIKA SA – Żerań Power Plant in Warsaw, Proc. of the 6th Int. VGB Workshop on Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems 2012, VGB PowerTech Service GmbH, TB 450-12 E, ISBN 978-3-86875-390-5, Sept. 18-19, Kraków, Poland.
 9. SZYNOL K., PAWLIK M., ŻYŁA J., KOBYŁECKI R., ZARZYCKI R., BIS Z., Novel Design of the Combustion Chamber for Fluidized Bed Boilers Fired with Biomass and Agromass, Proc. of the 6th Int. VGB Workshop on Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems 2012, VGB PowerTech Service GmbH, TB 450-12 E, ISBN 978-3-86875-390-5, Sept. 18-19, Kraków, Poland.
 10. KOBYŁECKI R., ZARZYCKI R., BIS Z., Analiza cieplno-przepływowa procesu oxyspalania węgla, (GRE 2012), Nowa Energia, 2(26)/2012, p. 170, ISSN 1899-0886.
 11. KOBYŁECKI R., ZARZYCKI R., WICHLIŃSKI M., KRATOFIL M., KACPRZAK A., BIS Z., Metoda diagnostyki zachowania się kotła w warunkach pracy o podwyższonym ryzyku, (GRE 2012), Nowa Energia, 2(26)/2012, p. 171-172, ISSN 1899-0886.
 12. KOBYŁECKI R., BIS Z., BORECKI R., Poligeneracja dla szklarni, monografia „Rynek Gazu 2012”, wydawnictwo „Kaprint”, Lublin, ISBN 978-83-934328-1-3, p. 151-160.
 13. KOBYŁECKI R., Unburned Carbon in the Circulating Fluidized Bed Boiler Fly Ash, Chemical and Process Engineering, 2011, 32, 255-267.
 14. KOBYŁECKI R., The possibility to cofire lignite with hard coal and biomass – operational experiences from a large-scale CFBC, Rynek Energii, nr 6 (97) 2011, p. 151-155, ISSN 1425-5960.
 15. KACPRZAK A., KOBYŁECKI R., BIS Z., Clean Energy from a Carbon Fuel Cell, Archives of Thermodynamics, vol. 32 (2011) No. 3, 2011, p/ 145-157, ISSN 1231-0956.
 16. KOBYŁECKI R., WŁODARCZYK R., WICHLIŃSKI M., ZARZYCKI R., KRATOFIL M., BIS Z., Investigation of the Sulfur Capture by Solids Sorbents at High Concentration of Sulfur Dioxide in the Flue Gas, Monograph ‘Thermodynamics in Science and Technology’, part 1, Proc. of the 1st Int’l Congress on Thermodynamics, Polish Academy of Science, Committee of Thermodynamics and Combustion, ISBN 978-83-7775-038-4, Poznań, 4-7 Sept. 2011, p. 48-55.
 17. WICHLIŃSKI M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Emisja rtęci podczas termicznej obróbki paliw, Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal), vol. 14/2, 2011, p. 191-203, PL ISSN 1429-6675.
 18. RUDNIAK J., KOBYŁECKI R., BIS Z., Konwersja Energii Słonecznej i Biomasy w Ciepło – Analiza Pracy Układu, ‘Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja’, t. 42 nr 3, p. 102-104 i 120, 2011, ISSN 0137-3676.
 19. KOBYŁECKI R., Obróbka Termiczna Biomasy, Czysta Energia, nr 6 (118) 2011, p. 46-47.
 20. KACPRZAK A., KOBYŁECKI R., BIS Z., Czysta Energia Elektryczna z Węglowego Ogniwa Paliwowego, Środowisko i Rozwój, nr 22 (2/2010), p. 87-100, ISSN 1641-7186.
 21. KOBYŁECKI R., Managing of Agglomerate Formation in a Utility Scale Pressurized Fluidized Bed Combustor, Chemical and Process Engineering, 2010, 31, 767-788, ISSN 0208-6425.
 22. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., Badania Akumulacji Rtęci w Popiołach Lotnych z Kotłów Fluidalnych, Polityka Energetyczna t. 12 zeszyt 2/2, ISSN 1429-6675, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, mat. XXII Konferencji „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, „Dylematy Polskiej Polityki Energetycznej”, p. 285-294, Zakopane 11-14.X.2009, ISSN 1429-6675.
 23. WŁODARCZYK R., DUDEK A., KOBYŁECKI R., BIS Z., Charakterystyka możliwości i zastosowania ogniw paliwowych, J. OZONEK A. PAWŁOWSKI (red.), Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol 59, ISBN 978-83-89293-82-4 (pp.273-281), 2009, III Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009,
 24. KOBYŁECKI R., BIS Z., Węglowe ogniwo paliwowe – wysokosprawne źródło czystej energii elektrycznej, Polityka Energetyczna t. 11 zeszyt 1, ISSN 1429-6675, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008, mat. XXII Konferencji „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, „Przyszłość Energetyczna Polski a Dostępność Paliw i Energii”, Ustroń 19-22.X.2008, p. 219-226.
 25. KOBYŁECKI R., BIS Z., Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej konwersji energii w ogniwach paliwowych, monografia, ‘Termodynamika w Nauce i Gospodarce’ (Z. GNUTEK, Wł. GAJEWSKI Ed.), p. 535-541, mat. XX Zjazdu Termodynamików, Wrocław 2-6 września 2008, ISBN 978-83-7493-406-0.
 26. KOBYŁECKI R., BIS Z., Autotermiczna Termoliza Jako Efektywna Technologia Produkcji Czystych i Wysokoenergetycznych Paliw, Archiwum Spalania, vol. 6, nr 1-4, 2006, p. 114-119, ISSN 1641-8549.
 27. KOBYŁECKI R., BIS Z., Biocarbon – Efektywna Konwersja Energii ze Źródeł Odnawialnych, Energetyka, czerwiec 2006, p. 57-58, ISSN 0013-7294.
 28. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., Zwaloryzowana Biomasa i Paliwa Alternatywne – Wartościowe Surowce dla Czystej Konwersji Energii, Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, nr 3/4, 2005, p. 44-46, ISSN 1792-1271.
 29. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., Paliwo z Biomasy i Paliw Alternatywnych, Czysta Energia 3/2005.
 30. SEKRET R., KOBYŁECKI R., NOWAK W., Wpływ procesu spalania i współspalania biomasy na emisję zanieczyszczeń z paleniska z warstwą fluidalną, Karbo, 1/2004, p. 24-33, ISSN 1230-0446.
 31. KOBYŁECKI R., BIS Z., Spalanie Fluidalne – Efektywny Sposób Usuwania Dioksyn z Popiołów Lotnych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2/2004, p. 41-46, ISSN 1230-7408.
 32. KOBYŁECKI R., BIS Z., Aspekty Współspalania Paliw Alternatywnych z Węglem w Kotłach Fluidalnych – Szansa czy Zagrożenie, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 2/2003, p. 2-8, ISSN 0017-2413.
 33. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Dioxin and Fly Ash Free Incineration by Ash Pelletization and Reburning, Environmental Science & Technology, 35, 2001, 4313-4319.
 34. KOBYŁECKI R., HORIO M., A Simple Solid Mass Flow Meter for Circulating Fluidized Beds, Journal of Chemical Engineering of Japan , vol. 35, Nr 5, 2002, 456-467.
 35. BIS Z., GAJEWSKI W., KOBYŁECKI R., JESTIN L., LAFANECHERE L., Analiza Porównawcza Niskoemisyjnych Technik Spalania, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 6/1997, p. 2-8.