Mgr inż. Piotr ŁOPACIUCH

Doktorant

Adres: ul. Brzeźnicka 60a,
42-200 Częstochowa
Pokój: IE9
Telefon: (034) 32 50 103

Zainteresowania naukowe

  • Czyste i alternatywne technologie konwersji energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki,
  • Technologie magazynowania energii,
  • Programowalne mikrokontrolery z obsługą układów wejścia/wyjścia.

Publikacje

  1. Łopaciuch P., Włodarczyk M., Włodarczyk R., Niskotemperaturowe wodorowe ogniwa paliwowe - budowa, zasada działania, perspektywy rozwoju, Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu, seria monografie nr. 308, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, ISBN 978 – 83 – 7193 – 646 – X, s. 117-129.
  2. Łopaciuch P., Skorek A., Dreksler M., Włodarczyk M., Znaczenie magazynowania energii w systemach opartych na odnawialnych źródłach energii, Materiały Konferencyjne nr 9: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Włocławek 2016, ISBN 978 – 83 – 63989 – 37 – 8, s. 258-262.