Dr inż. Michał WICHLIŃSKI

Adiunkt

Adres: ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Pokój: IE6
Telefon: (034) 32 50 153
E-mail: mwichlinski@is.pcz.czest.pl
michal.wichlinski@gmail.com

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

 • Zawartość rtęci w paliwach stałych, oraz emisja i ograniczenie emisji rtęci podczas spalania paliw stałych,
 • Badania reaktywności sorbentów wapniowych,
 • Kotły fluidalne.

Dydaktyka

 • Przetwarzanie energii a środowisko,
 • Inżynieria energii,
 • Przetwarzanie energii i paliw,
 • Technologie bioenergetyczne,
 • Procesy jednostkowe w energetyce.

Publikacje

 1. WICHLIŃSKI Michał, KOBYŁECKI Rafał, BIS Zbigniew, The Investigation of Mercury Contents in Polish Coal Samples. Archives of Environmental Protection, Vol.39, nr 2, 2013, s.141-150.
 2. WICHLIŃSKI Michał, KOBYŁECKI Rafał, BIS Zbigniew, Wybrane metody oznaczania zawartości rtęci w węglach i popiołach lotnych. Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal, T.16 z.3, 2013, s.287-299.
 3. WICHLIŃSKI Michał, KOBYŁECKI Rafał, BIS Zbigniew, The Release of Mercury from Polish Coals During Thermal Treatment of Fuels in a Fluidized Bed Reactor. Fuel Processing Technology, Vol.119, 2014, s.92-97.
 4. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., 2007; Emisja rtęci z polskich węgli energetycznych. Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, pp. 269-274.
 5. WICHLIŃSKI M., KOBYŁECKI R, BIS Z., 2009; Badania akumulacji rtęci w popiołach lotnych z kotłów fluidalnych, Polityka Energetyczna, Vol.12, No. 2, pp.285-293.
 6. WICHLIŃSKI M., KOBYŁECKI R., BIS Z., 2011; Emisja rtęci podczas termicznej obróbki paliw, Polityka Energetyczna, Vol.11, No. 2, pp.191-202.
 7. WICHLIŃSKI M., KOBYŁECKI R., BIS Z., 2012; Przegląd metod ograniczenia emisji rtęci w elektrowniach podczas spalania paliw stałych, Polityka Energetyczna, Vol.15, No. 2, pp.151-160.
 8. KOBYŁECKI R., WŁODARCZYK R., WICHLIŃSKI M., KRATOFIL M. and BIS Z., SULFUR CAPTURE AT HIGH CONCENTRATION OF SO2 & CO2, 63rd IEA FBC meeting, Ponferrada, Spain; 2011.11.29/30 Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2 (Cubillos del Sil).