MATERIAŁY DO POBRANIA

Zestawy pytań do egzaminów dyplomowych

Kierunek - Inżynieria Środowiska (I stopień - egzamin dyplomowy inżynierski)

Kierunek - Inżynieria Środowiska (II stopień - egzamin dyplomowy magisterski)

Kierunek - Ochrona Środowiska (I stopień - egzamin dyplomowy inżynierski)

Kierunek - Ochrona Środowiska (II stopień - egzamin dyplomowy magisterski)

Kierunek - Energetyka (I stopień - egzamin dyplomowy inżynierski)

Kierunek - Energetyka (II stopień - egzamin dyplomowy magisterski)