PRACOWNICY i DOKTORANCI

Pracownicy katedry

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Michał Wichliński, mgr inż. Piotr Łopaciuch, dr inż. Renata Włodarczyk, dr inż. Andrzej Kacprzak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, dr inż. Robert Zarzycki, mgr inż. Magdalena Grajcar, dr hab. inż. Rafał Kobyłecki.