PRACOWNICY i DOKTORANCI

Pracownicy katedry

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Michał Wichliński, dr inż. Robert Zarzycki, dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, mgr inż. Magdalena Grajcar, dr inż. Renata Włodarczyk, mgr inż. Mariola Ścisłowska, dr inż. Andrzej Kacprzak, mgr inż. Marcin Kratofil.