Mgr inż. Mariola ŚCISŁOWSKA

Doktorant

Adres: ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Pokój: IE7
Telefon: (034) 325 73 34 wew. 18
E-mail: m.scislowska@is.pcz.czest.pl

Zainteresowania naukowe

  • Biowęgiel i jego wykorzystanie,
  • Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych.

Dydaktyka

  • Statystyka,
  • Statystyka,
  • Technologia biopaliw i termiczna utylizacja odpadów,
  • Zintegrowane systemy przetwarzania energii odnawialnej.

Publikacje

  1. Ścisłowska M., Wolny L.: Charakterystyka wybranych gminnych oczyszczalni ścieków, ISSN: 1505-3695, Inż.Ochr.Środ. T.13 nr 2, s.133-146.