Seminaria tematyczne "Konwersja energii ze źródeł odnawialnych"

Od przeszło dwóch lat Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na cykl seminariów, których głównym przedmiotem jest „Konwersja energii ze źródeł odnawialnych”. W ramach spotkań pracownicy Katedry Inżynierii Energii Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, starają się poszerzać wiedzę techniczną i przedstawiać obszary nauki, którymi się zajmują. Uczniowie zwiedzają laboratoria katedry oraz wykonują wybrane ćwiczenia na naszych stanowiskach laboratoryjnych. Jesteśmy elastyczni, dlatego dostosowujemy terminy spotkań do wymagań nauczycieli i uczniów.

Do stycznia 2015 roku w spotkaniach uczestniczyło blisko 200 uczniów ze szkół w Częstochowie.

Zdjęcia z wykładu pani dr inż. Renaty Włodarczyk pt: "Ogniwa paliwowe i wodór jako nośnik energii", w którym uczestniczyli uczniowie klasy II i III, CKZiU.

Zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz studentów do współpracy z Katedrą Inżynierii Energii Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

Celem zaproponowanych przez nas otwartych spotkań jest poszerzenie wiedzy technicznej i przedstawienie obszarów nauki, którymi się zajmujemy.

Miejsce spotkań, jak również terminy wykładów pozostają do uzgodnienia.

Zapraszamy do wizyty w Katedrze Inżynierii Energii, w ramach której będzie możliwość zwiedzania laboratoriów oraz wykonanie wybranych ćwiczeń na stanowiskach laboratoryjnych.

Osoba do kontaktu: Renata Włodarczyk

Finał regionalnego konkursu o energetyce jądrowej