Warsztaty naukowe, wykłady oraz pokazy laboratoryjne dedykowane uczniom szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych

Od 01.02.2017 roku na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej rozpoczął działalność młodzieżowy uniwersytet tzw. „Uniwersytet Przyjaznego środowiska”. Przedsięwzięcie to wiąże się z realizacją trzeciej misji uczelni czyli pozytywnego kształtowania wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja nauki wśród lokalnej społeczności.

W ramach Uniwersytetu Przyjaznego środowiska pracownicy Katedry Inżynierii Energii, starają się poszerzać wiedzę techniczną i przedstawiać obszary nauki, którymi się zajmują. Uczniowie zwiedzają laboratoria katedry oraz wykonują wybrane ćwiczenia na naszych stanowiskach laboratoryjnych. Jesteśmy elastyczni, dlatego dostosowujemy terminy spotkań do wymagań nauczycieli i uczniów.

Zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz studentów do współpracy z Katedrą Inżynierii Energii.

Osoba do kontaktu: Dr inż. Renata Włodarczyk

Zdjęcia z wykładu pani dr inż. Renaty Włodarczyk pt: "Ogniwa paliwowe i wodór jako nośnik energii", w którym uczestniczyli uczniowie klasy II i III, CKZiU.

Podziękowania za dotychczasową współpracę

Finał regionalnego konkursu o energetyce jądrowej