Dr inż. Renata WŁODARCZYK

Adiunkt

Adres: ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Pokój: IE8
Telefon: (34) 32 50 166
E-mail: rwlodarczyk@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

Mój obszar badawczy obejmuje materiały dla energetyki, w tym materiały na elementy niskotemperaturowych ogniw paliwowych (okładki, elektrody). Prowadzę badania odporności korozyjnej materiałów w warunkach pracy ogniwa paliwowego, w warunkach pracy kotłów energetycznych. Badam właściwości użytkowe materiałów: porowatość, zwilżalność, rezystancję międzypowierzchniową.

W latach 2000-2006 prowadziłam współpracę naukową z Uniwersytetem Warszawskim, Wydział Chemii (liczne wyjazdy krótkoterminowe).

W latach 2003-2005 byłam na stażu na Uniwersytecie Camerino (Włochy), Wydział Chemii. W ramach stażu realizowałam projekt finansowany przez Ministero dell’Istruzione dell’Universit`e della Ricerca (MIUR), Italy FISR. Od 2008 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. W 2008 roku brałam udział jako specjalista ds. Energii Odnawialnych i Ogniw Paliwowych w obradach European Science Parlament (Niemcy - Aachen 2008).

Na przełomie 2007-2008 roku brałam udział w realizacji projektu pt. „Stacjonarny generator energii elektrycznej i ciepła (CHP) oparty na technologii ogniw paliwowych”prowadzonego w firmie Energocontrol Sp. z o.o. w Krakowie, wykowany w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Dydaktyka

 • Metody matematyczne w inżynierii energii,
 • Matematyka stosowana,
 • Racjonalna gospodarka energią,
 • Ochrona przed zapyleniem,
 • Statystyka matematyczna.

Publikacje

 1. Wlodarczyk R., Zasada D., Morel S., Kacprzak A., Comparison of nickel coated and uncoated sintered stainless steel used as bipolar plates in low-temperature fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.231.
 2. Włodarczyk R., POROUS CARBON MATERIALS FOR ELEMENTS IN LOW-TEMPERATURE FUEL CELLS, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (1), 2015, DOI: 10.1515/amm-2015-0019.
 3. M. Ścisłowska, R. Włodarczyk, R. Kobyłecki, Z. Bis, Biochar to Improve the Quality and Productivity of Soils, Journal of Ecological Engineering, vol. 16, no. 3, 2015.
 4. R. Zarzycki, R. Kobyłecki, R. Włodarczyk, M. Wichliński, M. Kratfil, M. Ścisłowska, Z. Bis, Emisje zanieczyszczeń gazowych z procesu tlenowego spalania w przedpalenisku cyklonowym, Rozdział w monografii, seria Monografie 301 Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektyw dla instalacji demonstracyjnych, Wyd. PCz pod redakcją Wojciecha Nowaka, Marka Ściążko i Tomasza Czakierta.
 5. Włodarczyk R., Properties of graphite-stainless steel composite in bipolar plates in simulated anode and cathode environments of PEM fuel cells, Materials Science-Poland, 32(3), 2014, pp. 487-497.
 6. Dudek A., Włodarczyk R., Effect Of Sintering Atmosphere On Properties Of Porous Stainless Steel For Biomedical Applications, Materials Science & Engineering, Vol. C 33, 2013, S. 434–439.
 7. Wlodarczyk R., Kacprzak A., Kobylecki R., Bis Z., Use of Materials for Interconnectors in Fuel Cells, Functional Materials Letters, Doi: 10.1142/S1793604713500239 (2013).
 8. Włodarczyk R., Wrońska A. Effect of Ph On Corrosion of Sintered Stainless Steels Used for Bipolar Plates in Polymer Exchange Membrane Fuel Cells, Archives Of Metallurgy And Materials, (2013),Doi: 10.2478/V10172-012-0156-7.
 9. Kacprzak A., Włodarczyk R., Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., Fuel cell as part of clean technologies, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2013, 443-450, ISBN 978-0-415-64338-2.
 10. Włodarczyk R. Ogniwa paliwowe jako jednostka zasilania elektrycznego, szczególnie w sektorze awaryjnego systemu zasilania, Ekonatura, 1 (110), 21-22, 2013.
 11. Włodarczyk R. Etanol Z Biomasy Jako Paliwo Do Ogniw Paliwowych, Ekonatura, 2 (110), 15-16, 2013.
 12. Nitkiewicz Z., Włodarczyk R., Dudek A., Zgłoszenie patentowe: Sposób wytwarzania spiekanych kompozytów, zwłaszcza na okładki ogniw paliwowych, nr zgłoszenia 402353, data zgłoszenia 02.01.2013
 13. Dudek A., Włodarczyk R.; "Effect of sintering atmosphere on properties of porous stainless steel for biomedical applications"; Materials Science and Engineering C; C33; (2013); str. 434-439
 14. Włodarczyk R. ; "Sintered Stainless Steel for Interconnectors for PEM Fuel Cell"; Materials Science Forum; Vols. 706-709; (2012); str. 1047-1051
 15. Dudek A., Włodarczyk R. ; "Composite 316L+Al2O3 for Application in Medicine"; Materials Science Forum (2012) ; Vols. 706-709; (2012); str. 643-648
 16. Włodarczyk R. Dudek A., Nitkiewicz Z. ; "Corrosion Analysis of Sintered Materials Used for Low-temperature Fuel Cell Plates"; Archives of Metallurgy and Materials; 56(1); (2011); str. 182-186
 17. Włodarczyk R. Dudek A., Nitkiewicz Z. ; "Spiekane stale nierdzewne jako okładki ogniw paliwowych- wpływ parametrów spiekania"; Hutnik, Wiadomości Hutnicze; 78(5); (2011); str. 437-441
 18. Włodarczyk R. ; "Badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych na interkonektory ogniw paliwowych typu PEMFC"; Politechnika Częstochowska; 217; (2011)
 19. Włodarczyk R., Dudek A. ; "Properties and Application of Sintered Stainless Steel as Interconnectors in Fuel Cell"; Solid State Phenomena; vol. 165; (2010); str. 231-236
 20. Włodarczyk R., Dudek A. ; "Sintering Stainless Steel as Bipolar Plate Material for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell"; Steel Research International; Vol.81 nr 9; (2010); str. 1288-1291
 21. Dudek A., Włodarczyk R., Nitkiewicz Z. ; "Structural Analysis of Sintered Materials Used for Low-Temperature Fuel Cell Plates"; Materials Science Forum; Vol.638-642; (2010); str. 536-541
 22. Dudek A., Włodarczyk R. ; "Structure and Properties of Bioceramics Layers Used for Implant Coatings"; Solid State Phenomena; vol. 165; (2010); str. 31-36
 23. Włodarczyk R. ; "Sintered Steels as Interconnectors in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells"; Archives of Foundry Engineering ; Vol.10 Spec. Is. 3; (2010); str. 101-104
 24. Włodarczyk R. Dudek A., Nitkiewicz Z. ; "Charakterystyka spiekanych stali stopowych przeznaczonych na okładki ogniw paliwowych"; Inżynieria Materiałowa; R.31, nr 2; (2010); str. 115-118
 25. Dudek A., Włodarczyk R. ; "Fuel Cells as Unconventional Energy Sources"; Materials Engineering 2010. Material and Exploitation Problems in Modern Materials Engineering. Collective Monograph. Ed.by Zbigniew Stradomski, Wyd.WIPMiFS Pczęst. ; (2010); str. 194-204
 26. Włodarczyk R., Dudek A., Kobyłecki R., Bis Z.; "Charakterystyka możliwości i zastosowania ogniw paliwowych"; Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T.2. Lublin, Kom.Inż.Środ.PAN ; (2009); str. 273-280
 27. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z. ; "Handbook of Combustion, Chapter 19. Corrosion"; Viley-VCH Verlag GmbH & Co., ISBN: 978-3-527-32449-1; vol.2; (2009)
 28. Kulesza P. J.; Marassi R., Karnicka K., Włodarczyk R., i inni ; "Electrocatalysis and bioelectrocatalysis at nanostructured composite films"; Reviews on Advanced Materials Science ; Vol. 15 (3); (2007); str. 225-233
 29. Chojak M., Kolary-Żurowska A., Włodarczyk R., i inni ; "Modification of Pt Nanoparticles with Polyoxometallate Monolayers: Competition Between Activation and Blocking of Reactive Sites for the Electrocatalytic Oxygen Reduction"; Electrochimica Acta; 52; (2007); str. 5574-5581
 30. Włodarczyk R., Kolary-Żurowska A., Marassi R., Chojak M., Kulesza P. ; "Enhancement of Oxygen Reduction by Incorporation of Heteropolytungstate into the Electrocatalytic Ink of Carbon Supported Platinum Nanoparticles"; Electrochimica Acta; Vol.52; (2007); str. 5574-5581
 31. Włodarczyk R., Chojak M., Miecznikowski K., Kolary A., Kulesza P., Marassi R. ; "Electroreduction of Oxygen at Polyoxometallate – modified Glassy Carbon – Suppored Pt Nanoparticles."; Journal of Power Sources; Vol.159; (2006); str. 802-809