Dr inż. Robert ZARZYCKI

Adiunkt

Adres: ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Pokój: IE9
Telefon: (034) 32 50 902
E-mail: zarzycki@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

 • Mechanika płynów,
 • Numeryczna mechanika płynów,
 • Modelowanie fizyczne,
 • Inżynieria warstwy fluidalnej,
 • Termodynamika,
 • Spalanie,
 • Modelowanie procesów i obiegów cieplnyc.

Doświadczenie zawodowe

 • Katedra Inżynierii Energii
 • Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
 • Instytut Maszyn Cieplnych

Dydaktyka

 • Projektowanie I i II,
 • Termodynamika techniczna,
 • Technika cieplna,
 • Podstawy spalania,
 • Inżynieria warstwy fluidalnej,
 • Projektowanie I i II.

Publikacje

 1. ELSNER Witold, ZARZYCKI Robert: “Investigation of Wake-Induced Transition Mechanism in Linear Blade Cascade”, 7th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Conference Proceedings. Athens-Greece 2007, s.1329-1338.
 2. ELSNER Witold, ZARZYCKI Robert: “Parametrical Analysis of Wake Development Behind the Cylinddrical Bar”, TRANSCOM 2007. 7-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Proceedings. Section 7.Machines and Equipment Applied Mechanics. Żilina, Slovak Republic 2007, s.35-39, ISBN 978-80-8070-696-8.
 3. ZARZYCKI Robert: “The Wake Induced Boundary Layer Transition on the Blade Profile”, Turbulence Vol.12, 2007, s.187-192, ISSN 0860-7222.
 4. LODEFIER K., KUBACKI Sławomir, ZARZYCKI Robert, ELSNER Witold, DICK E.: “Validation of a Dynamic Intermittency Model for Wake-Induced Transition on Turbine Blades”, W:ECCOMAS 2008. 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Venice, Italy 2008.