ZINTEGROWANE, INTELIGENTNE SYSTEMY WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ

CZĘSTOCHOWA - PODLESICE 2005

Logo PCz Logo KIE

Artykuły:

W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji.

Autor Tytuł
Władysław NOWAK
Aleksander STACHEL

Politechnika Szczecińska
Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcj ciepła i energii elektrycznej w Polsce
Mariusz SZEWCZYK

Politechnika Rzeszowska
Analiza uzysków energetycznych w układzie CO-CWU zasilanym pompą ciepła i kolektorami słonecznymi
Władysław NOWAK
Aleksander STACHEL

Politechnika Szczecińska
Instalacja badawcza z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła istniejąca w KTC PS
Marek TOMASZEWSKI
Sławomir ZATOR

Politechnika Opolska
Monitoring Bieżącego Zużycia Mediów w Zintegrowanej Gospodarce Energią
Jacek ELIASZ

Politechnika Szczecińska
Koncepcja skojarzenia siłowni wiatrowej z wytwornicą wodoru jako interesujące rozwiązanie w obszarze rozproszonego zasilania energetycznego
Marek NIEDZIAŁOMSKI
Sławomir PILARSKI
Paweł PURGAŁ

Politechnika Radomska
Prace Badawcze i Wdrożenia Urządzeń Grzewczych Opalanych Stałymi Paliwami Odnawialnymi Zrealizowane w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej
Ryszard ZWIERZCHOWSKI

Politechnika Warszawska
Koncepcja budowy modułowej elektrociepłowni małej mocy zasilanej paliwem w postaci biomasy
Rafał KOBYŁECKI
Zbigniew BIS

Politechnika Częstochowska
Technologia waloryzacji biomasy i paliw alternatywnych dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej
Wojciech NOWAK
Rafał RAJCZYK
Piotr LIS,

Politechnika Częstochowska
Energooszczędność, ekologiczność i inteligencja budynkuw zintegrowanej koncepcji projektowej
Joanna RUDNIAK

Politechnika Częstochowska
Zintegrowany, Inteligentny System Przetwarzania Energii Odnawialnej
Małgorzata Łodzińska Wacławik

FHU Impet, Kraków
Możliwości zastosowania paneli słonecznych i aparatów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jako elementów domu pasywnego
Sławomir ZATOR
Michał TOMASZEWSKI

Politechnika Opolska
Efektywne wykorzystanie słonecznych zysków ciepła w budynku
Krzysztof BADYDA

Politechnika Warszawska
Możliwości zagospodarowania gazów odpadowych w energetyce lokalnej na przykładzie gazu kopalnianego
Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK

Politechnika Lubelska
Modelowanie Stanów Termicznych Zintegrowanych Systemów Zasilania Ogrzewania
Dariusz KARDAŚ
Paweł KRZYWICKI

IMP PAN, Gdańsk
Program do analizy przepływowej układów cieplnych i bilansowania źródeł energii
Wiesława WALISIEWICZ-NIEDBALSKA
Andrzej LIPKOWSKI
Jacek KIJEŃSKI

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Aspekty Technologiczne i Ekonomiczne Wytwarzania Biopaliwa Estrowego
Joanna WILK
Franciszek WOLAŃCZYK

Politechnika Rzeszowska
Właściwości energetyczne produktów ubocznych oczyszczalni ścieków
Joanna WILK
Franciszek WOLAŃCZYK

Politechnika Rzeszowska
Kogeneracyjny system wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na bazie biogazu z oczyszczalni ścieków
Piotr KRAWCZYK
Jacek SZCZYGIEŁ
Wojciech SZWARC

Politechnika Warszawska
Suszarnia słoneczna osadów ściekowych - realizacjaprojektu i wstępne doświadczenia eksploatacyjne
Adam KISIEL

Politechnika Częstochowska
Energooszczędny zbiornik kanalizacyjny typu OPTIMUS-EP
Jakub KISIEL
January BIEŃ

Politechnika Częstochowska
Współdziałanie retencyjnego zbiornika stacji zlewnej z oczyszczalnią ścieków
Robert MALMUR
Adam KISIEL

Politechnika Częstochowska
Zbiornik retencyjno-przerzutowy typu GEMINUS
Maciej MROWIEC

Politechnika Częstochowska
Model matematyczny zbiornika retencyjno-infiltracyjnego
January BIEŃ
Tomasz KAMIZELA
Mariusz KOWALCZYK

Politechnika Częstochowska
Separacja grawitacyjna osadów poddanych kondycjonowaniu polem ultradźwiękowym
January BIEŃ
Katarzyna WYSTALSKA

Politechnika Częstochowska
Gospodarka osadami ściekowymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
January BIEŃ
Małgorzata BANECKA

Politechnika Częstochowska
Przykładowe rozwiązanie oczyszczania ścieków pochodzących z budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie wiejskim, nieskanalizowanym
January BIEŃ
Iwona ZAWIEJA
Paweł WOLSKI

Politechnika Częstochowska
Pozyskiwanie biogazu z osadów ściekowych - metody intensyfikacji
January BIEŃ
Beata BIEŃ
Paweł WOLSKI
Iwona ZAWIEJA

Politechnika Częstochowska
Parametry reologiczne i odwadnianie osadów ściekowych w procesie ich kondycjonowania