Konferencje zrealizowane:

I Konferencja Naukowo-Techniczna

"ZINTEGROWANE, INTELIGENTNE SYSTEMY WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ" CZĘSTOCHOWA - PODLESICE, 26-28 wrzesień 2005

materiały konferencyjne