Oferujemy profesjonalną pomoc oraz usługi naukowo-badawcze w zakresie:

  • Hydrodynamiki, diagnostyki i optymalizacji kotłów energetycznych,
  • Teoretycznej i eksperymentalnej analizy procesów termicznej konwersji paliw kopalnych i odnawialnych,
  • Badań zachowania się różnego typu paliw w układach konwersji energii,
  • Badań procesów wymiany ciepła i masy oraz emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z procesów konwersji energii (NOx, SOx, CO, Hg, CO2, PM10, PM2.5, itp.),
  • Kompleksowych badań i analizy układów separacji materiałów sypkich z fazy gazowej,
  • Modelowania procesów zachodzących w układach konwersji energii,
  • Badań wykorzystania energii odnawialnej w systemach zaopatrywania budynków w ciepło.

Lista referencyjna zrealizowanych prac