Nasi pracownicy:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS
Kierownik katedry
Tel. (34) 325-73-34 wew. 18
Email: zbis@is.pcz.czest.pl

Prof. dr hab. inż. Stanisław HŁAWICZKA
Tel. (34) 325-73-34 wew. 18
Email: s.hlawiczka@ietu.katowice.pl

Dr inż. Rafał KOBYŁECKI
Zastępca kierownika katedry
Tel. (34) 325-73-34 wew. 18
Email: rafalk@is.pcz.czest.pl

Dr inż. Joanna RUDNIAK
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: joa@is.pcz.czest.pl

Dr inż. Renata WŁODARCZYK
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: rwlodarczyk@is.pcz.czest.pl

Dr inż. Robert ZARZYCKI
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: zarzycki@is.pcz.czest.pl

Dr inż. Michal WICHLIŃSKI
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: mwichlinski@is.pcz.czest.pl

Mgr inż. Andrzej KACPRZAK
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: akacprzak@is.pcz.czest.pl

Mgr inż. Marcin KRATOFIL
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: mkratofil@is.pcz.czest.pl

Mgr inż. Mariola Ścisłowska
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: mscislowska@is.pcz.czest.pl

Mgr inż. Damian PAWŁOWSKI
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: d.pawlowski@is.pcz.czest.pl

Mgr inż. Tomasz MOTYL
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: t.motyl@is.pcz.pl

Mgr inż. Magdalena GRAJCAR
Tel. (34) 325-73-34 wew. 62
Email: mrozana@is.pcz.czest.pl