Podręczniki:

HORIO M., KOBYŁECKI R., TSUKADA M., Chapter 15: Instrumentation and Measurements, in Fluidization Handbook, W.-C. YANG (Ed.), Marcel Dekker, marzec 2003.

WŁODARCZYK R., KOBYŁECKI R., BIS Z., Chapter C19 "Corrosion", in Handbook on Combustion (M. LACKNER, F. WINTER and A.K. AGARWAL, Eds.), p. 511-545, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany 2010.

Czasopisma naukowe:

 1. KOBYŁECKI R., BIS Z., Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej konwersji energii w ogniwach paliwowych, mat. XX Zjazdu Termodynamików, Wrocław 2-6 września 2008.
 2. KOBYŁECKI R., BIS Z., Autotermiczna Termoliza Jako Efektywna Technologia Produkcji Czystych i Wysokoenergetycznych Paliw, Archiwum Spalania vol. 6, nr 1-4, 2006.
 3. KOBYŁECKI R., BIS Z., Biocarbon - Efektywna Konwersja Energii ze Źródeł Odnawialnych, ''Energetyka'' czerwiec 2006.
 4. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., Zwaloryzowana Biomasa i Paliwa Alternatywne - Wartościowe Surowce dla Czystej Konwersji Energii, Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, nr 3/4, 2005.
 5. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., Paliwo z Biomasy i Paliw Alternatywnych, Czysta Energia 3/2005.
 6. KOBYŁECKI R., NOWAK W., 48. Workshop Sekcji Spalania Fluidalnego, Politechnika Częstochowska - Pismo Środowiska Akademickiego, nr 26-27, luty 2005.
 7. SEKRET R., KOBYŁECKI R., NOWAK W., Wpływ procesu spalania i współspalania biomasy na emisję zanieczyszczeń z paleniska z warstwą fluidalną, Karbo, 1/2004.
 8. KOBYŁECKI R., BIS Z., Spalanie Fluidalne - Efektywny Sposób Usuwania Dioksyn z Popiołów Lotnych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2/2004.
 9. KOBYŁECKI R., BIS Z., Aspekty Współspalania Paliw Alternatywnych z Węglem w Kotłach Fluidalnych - Szansa czy Zagrożenie, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 2/2003.
 10. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Dioxin and Fly Ash Free Incineration by Ash Pelletization and Reburning, Environmental Science & Technology, 35, 2001, 4313-4319.
 11. KOBYŁECKI R., HORIO M., A Simple Solid Mass Flow Meter for Circulating Fluidized Beds, Journal of Chemical Engineering of Japan , vol. 35, Nr 5, 2002, 456-467.
 12. BIS Z., GAJEWSKI W., KOBYŁECKI R., JESTIN L., LAFANECHERE L., Analiza Porównawcza Niskoemisyjnych Technik Spalania, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 6/1997.

Recenzowane konferencje i inne konferencje:

 1. WŁODARCZYK R., KOBYŁECKI R., BIS Z., Wykorzystanie ogniw paliwowych jako generatorów energii elektrycznej – analiza potencjalnych możliwości ich zastosowania w praktyce, mat. IX Konferencji ‘Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej’, Warszawa 8-11 grudnia 2009, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, ISSN 0860-858X, p. 51-59.
 2. KACPRZAK A., KRATOFIL M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Charakterystyka pracy węglowego ogniwa paliwowego, mat. IX Konferencji ‘Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej’, Warszawa 8-11 grudnia 2009, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, ISSN 0860-858X, p. 45-51.
 3. KOBYŁECKI R., Carbonization of Biomass Feedstock for Efficient and Environmental-Friendly Production of Heat and Electricity, mat. IX Konferencji ‘Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej’, Warszawa 8-11 grudnia 2009, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, ISSN 0860-858X, p. 203-211.
 4. KOBYŁECKI R., ZARZYCKI R., BIS Z., Dynamika Kotła z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną Typu Compact, Monografie – Prace Naukowe Politechniki Śląskiej z. 23, Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów, Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009, ISBN 978-83-927340-1-7, t.II, p. 47-63.
 5. WŁODARCZYK R., KOBYŁECKI R., BIS Z., MOSKAL G., HERNAS A., Wpływ Rodzaju Paliwa na Procesy Korozyjne Wybranych Gatunków Stali, Monografie – Prace Naukowe Politechniki Śląskiej z. 23, Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów, Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009, ISBN 978-83-927340-1-7, t.III, p. 275-285.
 6. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., Badania Akumulacji Rtęci w Popiołach Lotnych z Kotłów Fluidalnych, Polityka Energetyczna t. 12 zeszyt 2/2, ISSN 1429-6675, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, mat. XXII Konferencji „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, „Dylematy Polskiej Polityki Energetycznej”, p. 285-294, Zakopane 11-14.X.2009.
 7. BIS Z., KOBYŁECKI R., Kierunki Rozwoju Kotłów Fluidalnych (Stan obecny i perspektywy), mat. konferencji „Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i Urządzeń Energetycznych”, ISBN 978-83-927340-0-0, p. 15-36, Gliwice, 28-29 września 2009.
 8. WŁODARCZYK R., DUDEK A., KOBYŁECKI R., BIS Z., Charakterystyka możliwości i zastosowania ogniw paliwowych, J. OZONEK A. PAWŁOWSK (red.), Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol 59, ISBN 978-83-89293-82-4 (pp.273-281), 2009, III Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009,
 9. KOBYŁECKI R., BIS Z., Możliwość Redukcji NOx w Kotłach z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, Mat. Sympozjum „Metody Pierwotne Redukcji NOx w KotachEnergetycznych”, Szczyrk 2009.04 28-29, TGPE & Biuro Wystaw i Konferencji „Tech-Expo” Bielsko-Biała.
 10. HERNAS A., MOSKAL G., BIS Z., KOBYŁECKI R., PAKOSZ K., Analiza procesów korozyjnych stali w warunkach współspalania mączki mięsno-kostnej, materiały X Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego "Diagnostyka i remonty długo eksploatowanych urządzeń energetycznych. Wydłużenie czasu pracy urządzeń energetycznych - szanse i ograniczenia", Ustroń, Hotel Belweder, 1-3 października 2008, pp.121-126.
 11. HERNAS A., MOSKAL G., BIS Z., KOBYŁECKI R., Wpływ współspalania mączki mięsno-kostnej na przebieg procesów korozyjnych stali, zeszyt tematyczny „Energetyka” nr XVIII, PIRE 2008, Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych, pp.57-59.
 12. KOBYŁECKI R., BIS Z., Węglowe ogniwo paliwowe – wysokosprawne źródło czystej energii elektrycznej, Polityka Energetyczna t. 11 zeszyt 1, ISSN 1429-6675, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008, mat. XXII Konferencji „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, „Przyszłość Energetyczna Polski a Dostępność Paliw i Energii”, Ustroń 19-22.X.2008.
 13. KOBYŁECKI R., BIS Z., Zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów CFB, mat. 6. Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych Foster Wheeler, Szczyrk 1-2.X.2008.
 14. WIRTH A., KOBYŁECKI R., BIS Z., Doświadczenia modernizacyjne i eksploatacyjne dla kotła fluidalnego typu CYMIC w Elektrociepłowni Tychy S.A., mat. 6. Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych Foster Wheeler, Szczyrk 1-2.X.2008.
 15. KOBYŁECKI R., BIS Z., Efektywna produkcja czystych i wysokoenergetycznych paliw ze źródeł odnawialnych i odpadowych, mat. XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Osady Ściekowe, Biomasa – Czy Tylko?”, Częstochowa/Ustroń, 2008.09.24-26.
 16. WŁODARCZYK R., KOBYŁECKI R., BIS Z., Fuel cells for high performance conversion of electric and heating energy, in proc. of the XIIth International Sympodium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008, Mikielewicz J., Nowak W., Stachel A.A. (Eds.), ISBN 978-83-7457-055-8, Szczecin-Międzyzdroje, Sept. 2008.
 17. KOBYŁECKI R., BIS Z., Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej konwersji energii w ogniwach paliwowych, mat. XX Zjazdu Termodynamików, Wrocław 2-6 września 2008.
 18. KOBYŁECKI R., BIS Z., Badania w zakresie ograniczenia erozji w paleniskach fluidalnych, mat. X Międzynarodowej Konferencji ”Transport Pneumatyczny TP 2008”, Targanice k/Andrychowa, 26-28 maja 2008.
 19. KLAJNY M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Przepływy grawitacyjne w rurach pionowych - stabilność i struktura przepływów, mat. X Międzynarodowej Konferencji ”Transport Pneumatyczny TP 2008”, Targanice k/Andrychowa, 26-28 maja 2008.
 20. KOBYŁECKI R., BIS Z., Fouling in the Backpass of a Large-Scale CFBC, Proc. of XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk 19-21 maja 2008.
 21. KOBYŁECKI R., BIS Z., Formation of Unburnts in Large-Scale CFBC Fly Ashes - Investigation of the Driving Factors, Kyoto, Japan, 2008.
 22. KOBYŁECKI R., TCHÓRZ J., BIS Z., Densification of Biomass Energy for Large Scale Co-Combustion, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 23. KLAJNY M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Stability and Structure of Gas-Solid Gravity Flow in Vertical Standpipe, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 24. KOBYŁECKI R., KLAJNY M., THAMM J., ŻYŁA J., KRUPKA S., ZABŁOCKI W., BIS Z., Experiences on Erosion Protection in CFB Furnaces, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 25. KOBYŁECKI R., GOŁĄB S., KRZEMIEŃ L., TCHÓRZ J., BIS Z., Fouling in the Backpass of a Large-Scale CFBC, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 26. OLAS M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Simultaneous Calcination and Sulfation of Limestone-Based Sorbents in CFBC - Effect of Mechanical Activation, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 27. KOBYŁECKI R., BIS Z., Emission of SO2 and NOX from a Large-Scale CFBC - Effect of Cyclone Separation Efficiency, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 28. KOBYŁECKI R., CZABOWSKI D., BIS Z., Unburnts in Large-Scale CFBC Fly Ashes - Effect of Fuel Type and Bed Hydrodynamics, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13-16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 29. OLAS M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Wpływ mechanicznej aktywacji na proces jednoczesnej kalcynacji i zasiarczania sorbentów wapniowych w paleniskach fluidalnych, prace naukowe Politechniki Warszawskiej z. 25, ISSN 0860-858X, Proc. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 11-14 grudnia 2007.
 30. KOBYŁECKI R., BIS Z., Wpływ skuteczności separacji cyklonu na emisję SO2 i NOx z kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną dużej mocy, prace naukowe Politechniki Warszawskiej z. 25, ISSN 0860-858X, Proc. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 11-14 grudnia 2007.
 31. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., Emisja rtęci z polskich węgli energetycznych, prace naukowe Politechniki Warszawskiej z. 25, ISSN 0860-858X, Proc. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 11-14 grudnia 2007.
 32. KLAJNY M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Stabilność i struktura grawitacyjnych przepływów gaz-materiał sypki, prace naukowe Politechniki Warszawskiej z. 25, ISSN 0860-858X, Proc. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 11-14 grudnia 2007.
 33. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., Emisja rtęci ze spalania polskich węgli energetycznych, ”Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne”, J. Taler (Ed.), ISBN 978-83-7242-439-6, I Konferencja NaukowoTechniczna WTiUE 2007, Kraków, 2007.
 34. KOBYŁECKI R., BIS Z., Efficient Energy Conversion From Renewable And Waste Fuel Sources, EPF 2007, Częstochowa, Poland, 26-28 June 2007.
 35. KOBYŁECKI R., BIS Z., Autotermiczna Termoliza Jako Efektywna Technologia Produkcji Czystych i Wysokoenergetycznych Paliw, mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ''Energetyka 2006'', Wrocław 8-10 listopad 2006.
 36. KOBYŁECKI R., BIS Z., Wpływ Dodatku Biomasy na Parametry Eksploatacyjne i Zachowanie się Kotła Dużej Mocy z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną; Proc. of the 10th International Conference on Boiler Technology, Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Polska, 17-20 październik 2006.
 37. KOBYŁECKI R., BIS Z., Rola Cyklonu w Kształtowaniu Warunków Cieplno-Przepływowych w Kotle z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, Proc. of the 10th International Conference on Boiler Technology, Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Polska, 17-20 październik 2006.
 38. OLAS M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Warunki Realizacji Procesu Odsiarczania w Kotłach z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną oraz przy Podwyższonym Stężeniu CO2, Proc. of the 10th International Conference on Boiler Technology, Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Polska, 17-20 październik 2006.
 39. KOBYŁECKI R., BIS Z., Praktyczne Aspekty Spalania Paliw Stałych w Kotłach z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, Proc. of the Foster Wheeler's 5th International CFB Users Conference, Szczyrk, Poland, 20-22 września 2006.
 40. OLAS M., KOBYŁECKI R., BIS Z., Warunki Realizacji Procesu Odsiarczania w Kotłach z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, Proc. of the Foster Wheeler's 5th International CFB Users Conference, Szczyrk, Poland, 20-22 września 2006.
 41. KOBYŁECKI R., BIS Z., Efficient removal of moisture and pollutants from fuels by autotermal upgrading technology, Proc. Conf ”Energetika A Zivotni Prostredi”, ISBN 80-248-1108-1, Ostrawa 2006.
 42. KOBYŁECKI R., BIS Z., Performance of a Combined Biomass-Solar Energy Conversion System - an Analysis, proc. of the XI International Symposium ”Heat Transfer and Renewable Sources of Energy”, HTRSE 2006, J. Mikielewicz, W. Nowak and A. Stachel (Eds.), Międzyzdroje, Poland 13-16 Sept., 2006.
 43. KOBYŁECKI R., BIS Z., Biocarbon - Efektywna Konwersja Energii ze Źródeł Odnawialnych, mat. Konferencji ”Rynkowe, Techniczne i Ekologiczne Aspekty Energetyki Odnawialnej”, SGGW, Warszawa, 20-21 czerwiec 2006.
 44. KOBYŁECKI R., ANDRZEJCZYK M., OLAS M., KLAJNY M., BIS Z., Analiza Warunków Pracy i Osiągów Kotła z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną - Rola Skuteczności Separacji Cyklonu, Proc. of X Forum Energetyków, międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwiec 2006.
 45. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., Efficient Removal of Mercury by Autothermal Fuel Upgrading Technology, Proc. of 3rd International Experts' Workshop ”MEC3 - Mercury Emissions from Coal”, 5-7 June 2006, Katowice, Poland.
 46. KOBYŁECKI R., Zintegrowane, inteligentne systemy wykorzystania energii odnawialnej, materiały konferencji naukowo-technicznej ”Zaopatrzenie w energię gminy - nowoczesne technologie produkcji energii z węgla i biomasy dla ciepłownictwa i indywidualnego ogrzewnictwa”, Częstochowa 30 czerwca 2006.
 47. KOBYŁECKI R., BIS Z., Biocarbon - Efektywna Konwersja Energii ze Źródeł Odnawialnych, materiały konferencji ”Rynkowe, Techniczne i Ekologiczne Aspekty Energetyki Odnawialnej”, SGGW Warszawa, 20-21 czerwca 2006.
 48. KOBYŁECKI R., BIS Z., Skutki Spalania i Współspalania Biomasy w Węglowych Blokach Energetycznych, materiały ”Szkolenia w Zakresie Zarządzania Emisjami dla Grupy BOT”, Szczyrk, 13-15 luty 2006.
 49. KOBYŁECKI R., Problematyka Spalania Biomasy w Kotłach dla Energetyki Cieplnej i Systemowej, materiały konferencji ”Ochrona Środowiska w Energetyce 2006”, Jaworzno, 16-17 luty 2006.
 50. KOBYŁECKI R., BIS Z., Czysta Energia z Paliw Alternatywnych dzięki ich Autotrmicznej Waloryzacji, materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk 2005.
 51. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., Authothermal Upgrading of Biomass and Wastes for Clean and Efficient Production of Power, Proc. of the 2005 International Conference on Coal Science, Okinawa, Japan, 2005.
 52. KOBYŁECKI R., BIS Z., Autothermal Upgrading of Biomass and Waste Fuels for Efficient Generation of Heat and Power, Proc. of the 24th International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies IT3, Texas, USA, 2005.
 53. CZAKIERT T., KOBYŁECKI R., BIS Z., MUSKAŁA W., NOWAK W., Oxy-Combustion in CFB Conditions, Proc. of International Conference on Circulating Fluidized Beds, CFB 8, Hangzhou, China, May, 2005, International Academic Publishers/World Publishing Corporation ISBN 7-5062-7442-6.
 54. ANDRZEJCZYK M., KOBYŁECKI R., NOWAK W., BIS Z., Effect of Cyclone Separation Efficiency on Emission and Operating Parameters of Circulating Fluidized Bed Boilers, Proc. of International Conference on Circulating Fluidized Beds, CFB 8, Hangzhou, China, May, 2005, International Academic Publishers/World Publishing Corporation ISBN 7-5062-7442-6.
 55. KOBYŁECKI R., ANDRZEJCZYK M., BIS Z., Large-scale CFB Boiler with Different Cyclone Separation Efficiencies - Operational Experiences and Analysis, Proc. of International Conference on Circulating Fluidized Beds, CFB 8, Hangzhou, China, May, 2005, International Academic Publishers/World Publishing Corporation ISBN 7-5062-7442-6.
 56. KOBYŁECKI R., BIS Z., KLAJNY M., OLAS M., ANDRZEJCZYK M., KUCIŃSKI A., Współspalanie Biomasy i Węgla w Energetyce - Doświadczenia Eksploatacyjne, prace naukowe Politechniki Warszawskiej ”Mechanika” z. 211, ISSN 0137-2335, VIII Konferencja ”Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej”, 6-9 grudzień 2005, Warszawa.
 57. KOBYŁECKI R., BIS Z., Waloryzacja Autotermiczna Sposobem na Efektywną i Czystą Konwersję Energii z Biomasy i Paliw Alternatywnych, III Międzynarodowa Konferencja ”Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, 2005.12.08.
 58. KOBYŁECKI R., BIS Z., KLAJNY M., OLAS M., ANDRZEJCZYK M., KUCIŃSKI A., Współspalanie Biomasy i Węgla w Energetyce - Doświadczenia Eksploatacyjne, III Międzynarodowa Konferencja ”Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, 2005.12.08.
 59. KOBYŁECKI R., Energetyka Odnawialna w Japonii, Forum Czystej Energii, Międzynarodowe Targi Poznańskie ”Poleco”, 15-17 listopada 2005.
 60. KOBYŁECKI R., BIS Z., Technologia waloryzacji biomasy i paliw alternatywnych dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej, I Konferencja Naukowo-Techniczna ”Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”, Częstochowa/Podlesice, 26-28 września 2005.
 61. KOBYŁECKI R., Praktyczne Aspekty Aerodynamiki Kotłów z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, 113. Zebranie Naukowe Komisji Energetyki oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa 2005.06.10.
 62. BIS Z., KOBYŁECKI R., NOWAK W., Produkcja zwaloryzowanych paliw, ciepła i energii elektrycznej z surowych paliw odnawialnych i biomasy, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ”Współspalanie Biomasy i Paliw Alternatywnych”, Wisła, 6-8 czerwca 2005.
 63. KOBYŁECKI R., BIS Z., Technologia autotermicznej waloryzacji biomasy i paliw altenatywnych dla czystej konwersji energii, materiały Konferencji ”Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce”, Złotniki Lubańskie, 28-30 czerwca, 2005.
 64. KOBYŁECKI R., BIS Z., Czysta Energia z Paliw Alternatywnych dzięki ich Autotrmicznej Waloryzacji, materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk 2005.
 65. CZAKIERT T., KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., Oxy-Fuel Combustion, Proc. of Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, June, 2004.
 66. NOWAK W., KOBYŁECKI R., Biomass Combustion and Gasification, Proc. Of the Conf. On the Future of Energy in Enlarged Europe: Perspectives for R&D Co-operation - A contribution within the context of the Weimar Triangle, Oct. 7-8, 2004, Warsaw, Poland, pp. 24-25.
 67. KOBYŁECKI R., SEKRET R., NOWAK W., Studies on Bed Agglomeration in a Biomass-Fired Bubbling Fluidized Bed Combustor at ”Ostroleka” Power Station, Poland, Proc. of the 1st International Ukrainian Conference on Cogeneration for Industry and District Heating Systems, Kiev, Oct. 18-20, 2004.
 68. KOBYŁECKI R., Operating Experiences on the first BFB boiler burning biomass fuels in Poland, Proc. of 48th IEA - FBC Workshop ”Future Challenges for Waste Combustion and Co-combustion in FBC”, May, 24, 2004, Vienna, Austria.
 69. GLINICKI M., KOBYLECKI R., NOWAK W., MASLANKA J., Applications of mechanically activated ashes from fluidized bed coal combustion in Poland, 8th CANMET/ACI Int. Conf. on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Proc. Technical Papers Organized by the U.S. Advisory Committee, EPRI, Palo Alto, CA, 2004, 147-165.
 70. SEKRET R., KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., JABŁOŃSKI J., WALKOWIAK R., Badania eksploatacyjne kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu ”Compact” o mocy 260MWe w Elektrowni Turów, IX Międzynarodowe Forum Energetyków/Forum of Power Engineers GRE 2004, Wyd. Politechniki Opolskiej nr 295/2004, Opole, Poland, June, 2004.
 71. KOBYŁECKI R., SEKRET R., BIS Z., NOWAK W., PSIK R., HOTTA A., Doświadczenia ze spalania paliw alternatywnych w Zespole Elektrowni ”OSTROŁĘKA”, IX Międzynarodowe Forum Energetyków/Forum of Power Engineers GRE 2004, Wyd. Politechniki Opolskiej nr 295/2004, Opole, Poland, June, 2004.
 72. KOBYŁECKI R., NOWAK W., MASLANKA J., ZIARKOWSKA K., Polish Experiences in Utilization of Ashes from Fluidized Bed Coal Combustion, Proc. of Colloquium ”Fluidized Bed Combustion and Gasification for Power Generation”, South Africa, February, 2004.
 73. KOBYŁECKI R., BIS Z., Autotermiczna waloryzacja paliw odpadowych i biomasy dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej, XVII Seminarium Podsekcji Przepływów Wielofazowych PAN ”Badania przepływów gaz-materiał sypki w układach fluidyzacyjnych oraz matematycznego modelowania procesów spalania w silnikach lotniczych”, Częstochowa, maj, 2004.
 74. KOBYŁECKI R., 360MWe kocioł nadkrytyczny w Karita, Japonia - doświadczenia eksploatacyjne, materiały konferencji ”Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce”, Złotniki Lubańskie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej ISBN 83-7193-242-1, 22-24 kwietnia, 2004.
 75. KOBYŁECKI R., SEKRET R., BIS Z., NOWAK W., SADŁOWSKI K., PSIK R., HOTTA A., Badania procesu spalania zrębków drzewnych i paliw alternatywnych w kotle fluidalnym w Elektrociepłowni ”Ostrołęka”, materiały konferencji ”Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce”, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia, 2004.
 76. KOBYŁECKI R., SEKRET R., NOWAK W., BIS Z., PSIK R., Biomass-Fired BFB Boiler at Ostroleka Power Station, Poland - Operating Experiences, Proc. of 21st Annual International Pittsburgh Coal Conference, Osaka, Japan, Sept., 2004.
 77. KOBYŁECKI R., NOWAK W., MATSUO T., IMAIZUMI Y., MARUYAMA M., OMATA K., HORIO M., Effect of Fuel Type on Formation of Agglomerates in a Large Scale Pressurized Fluidized Bed Combustor, ASME Conference on Fluidized Bed Combustion FBC-17, Jacksonville, FL, USA, 2003. Artykuł otrzymał nagrodę ASME oraz CIBO ”Outstanding Technical Paper Award”
 78. NOWAK W., KOBYŁECKI R., Integration of Bio-Energy into Heat and Power Generation, European Commission Congress 'Bio-Energy Enlarged Perspectives', Budapest, Oct., 2003.
 79. NOWAK W., KOBYŁECKI R., Integration of Bio-Energy into Heat and Power Generation Network, European Commission Congress ”Bio-Energy Enlarged Perspectives”, Budapest, Oct., 2003.
 80. KOBYŁECKI R., NOWAK W., MASLANKA J., ZIARKOWSKA K., WALKOWIAK R., JABŁOŃSKI J., GADOWSKI J., FBC Ash - the Usage, Proc. of the 47th IEA-FBC Meeting, Złotniki Lubańskie, October 2003.
 81. NOWAK W., BIS Z., KOBYŁECKI R., Circulating Fluidizing Bed Boiler for 460 MWe Power Block with Supercritical Parameters, 8th China-Japan Symposium on Fluidization, CJF-8, Gifu, Japan, 2003.
 82. KOBYŁECKI R., NOWAK W., MASLANKA J., ZIARKOWSKA K., Utilization of Fluidized Bed Coal Combustion Ashes - Polish Experiences, 8th China-Japan Symposium on Fluidization, CJF-8, Gifu, Japan, 2003.
 83. KOBYŁECKI R., SEKRET R., BIS Z., NOWAK W., Getting Rid of Dioxins in Fly Ash Using Fluidized Bed Technology, 8th Polish-Danish Workshop ”Biomasa w Energetyce”, Starbienino, Poland, June, 2003.
 84. KOBYŁECKI R., SEKRET R., KLAJNY T., NOWAK W., Operating Experiences on Bubbling Fluidized Bed Boiler Burning Biomass Fuels, 8th Polish-Danish Workshop ”Biomasa w Energetyce”, Starbienino, Poland, June, 2003.
 85. SEKRET R., KOBYŁECKI R., NOWAK W., Aspects of Biomass and Coal Co-Combustion Process in a Circulating Fluidized Bed Furnance, 8th Polish-Danish Workshop 'Biomasa w Energ etyce', Starbienino, Poland, June, 2003.
 86. NOWAK W., KOBYŁECKI R., Problemy Fluidalnego Spalania Biomasy i Paliw Odpadowych, IV Konferencja Naukowo-Techniczna ”Energia 2003 - Przemiany i Nowe Kierunki w Przyjaznej Środowisku Energetyce”, Val Gardena, Włochy, Marzec 2003.
 87. KOBYŁECKI R., NOWAK W., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Usuwanie dioksyn z popiołów dzięki ich spalaniu w reaktorze fluidalnym, Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ”Spalanie Paliw Alternatywnych w Energetyce i Przemyśle Cementowym”, Opole, Poland, 20-21 Feb. 2003.
 88. NOWAK W., KOBYŁECKI R., KLAJNY T., RAJCZYK R., Energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych/Utilization of Biomass and Alternative Fuels in Power Industry, 13th National and 2nd International Conference ”Nowe Spojrzenie na Osady Ściekowe - Odnawialne Źródła Energii / Renewable Energy Sources - New Insight into Sewage Sludge”, Częstochowa, Poland, 3-5 Feb. 2003.
 89. SEKRET R., KOBYŁECKI R., NOWAK W., Spalanie i Współspalanie Biomasy w Paleniskach z Warstwą Fluidalną, Ogólnopolskie Forum OZE, IX Konferencja Naukowo-Techniczna, 28-30 października 2003, Warszawa.
 90. SEKRET R., KOBYŁECKI R., NOWAK W., Rozkład Ziaren w Strukturze Cyrkulacyjnej Warstwy Fluidalnej Kotła o Mocy 670 MWt, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej: Materiały VI Konferencji ”Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej”, 12-15 grudzień 2003, Warszawa.
 91. KOBYŁECKI R., BIS Z., SEKRET R., NOWAK W., MATSUO T., MARUYAMA M., OMATA K., HORIO M., Doświadczenia Eksploatacyjne Nadkrytycznego Kotła z Ciśnieniową Warstwą Fluidalną Pracującego w Karita w Japonii, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej: Materiały VI Konferencji ”Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej”, 12-15 grudzień 2003.
 92. KOBYŁECKI R., RAJCZYK R., NOWAK W., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Oczyszczanie popiołów lotnych z dioksyn poprzez ich spalanie w warstwie fluidalnej, VI Konferencja Naukowa ”Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka”, Częstochowa, June 2003.
 93. NOWAK W., KOBYŁECKI R., RAJCZYK R., KLAJNY T., Emisja Pyłu Zawieszonego PM 2.5 oraz PM 10 w Procesie Spalania Biomasy w Cyrkulacyjnej Warstwie Fluidalnej, VI Konferencja Naukowa ”Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka”, Częstochowa, June 2003.
 94. KOBYŁECKI R., NOWAK W., MATSUO T., IMAIZUMI Y., MARUYAMA M., OMATA K., SHIGETA J., HORIO M., Some Remarks on Coal Combustion at 360MWe Karita PFBC, Proc. of the 45th IEA-FBC Meeting, Prag, Czech Republic, November, 2002.
 95. KOBYŁECKI R., Wyzwania Stojące przed Spalaniem Mieszanek Węgla i Alternatywnych Paliw Energetycznych, I Konferencja Naukowo - Techniczna ”Węgiel Brunatny z Sieniawy - Nowe Wyzwania dla Energetyki i Środowiska”, Łagów 2002.12.05-07.
 96. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Spalanie w Warstwie Fluidalnej jako Efektywna Metoda Usuwania Dioksyn z Popiołów, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 22/2002 (tom II)- Materiały Konferencji XVIII Zjazd Termodynamików, Krynica, wrzesień 2002.
 97. KOBYŁECKI R., BIS Z., Analiza możliwości współspalania paliw alternatywnych w kotłach fluidalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 10/2002 (tom II) - Materiały IX Konferencji Kotłowej, Szczyrk, listopad 2002.
 98. KOBYŁECKI R., BIS Z., NOWAK W., MATSUO T., IMAIZUMI Y., MARUYAMA M., OMATA K., HORIO M., Tworzenie się Spieków w Kotle z Ciśnieniową Warstwą Fluidalną, Materiały VIII Konferencji Energetycznej, Rydzyna 2002.
 99. KOBYŁECKI R., NOWAK W., Techniczne Aspekty Utylizacji Odpadów - Dioksyny, Materiały Sympozjum Naukowego, Olsztyn 2002.
 100. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Fly Ash Reburning in a Fluidized Bed as a Method to Decompose Dioxins, The Seventh International Congress on Toxic Combustion By-Products, North Carolina, USA, 2001.
 101. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Decomposition of Dioxins and Fly Ash Disposal with a Fluidized Bed, International Conference on Thermal Treatment Technologies IT3, Philadelphia, PA, USA, 2001.
 102. KOBYŁECKI R., FUKUMOTO T., HORIO M., On the Microscopic Aspect of Interparticle Heat Transfer, 10th International Conference on Fluidization, FLUIDIZATION X, Beijing, China, 2001.
 103. KOBYŁECKI R., MATSUO T., MARUYAMA M., OMATA K., SHIGETA J., HORIO M., Sintered Grain Formation in a Pressurized Fluidized Bed Combustion, 7th SCEJ Symposium on Fluidization, Kobe, Japan, 2001.
 104. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Reburning of Dioxin-Contaminated Fly Ash in Order to Decompose Dioxins, 66th Annual Meeting of the Society of Chemical Engineers of Japan, Kagaku Kougaku Kai, Hiroshima, Japan, 2001, (po japońsku).
 105. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ONO A., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Reburning of Pelletized Fly Ash in Fluidized Bed Incinerator for Dioxin Decomposition and Ash Disposal, ASME Conference on Fluidized Bed Combustion FBC-16, Reno, NV, USA, 2001.
 106. KOBYŁECKI R., FUKUMOTO T., HORIO M., On the Microscopic Aspect of Interparticle Heat Transfer, 7th China-Japan Symposium on Fluidization CJF-7, Xi,an, China, 2000.
 107. KOBYŁECKI R., OHIRA K., ITO I., FUJIWARA N., HORIO M., Fluidized Bed Fly Ash Reburning as a Way for Dioxin Decomposition and Easier Ash Disposal, 6th SCEJ Symposium on Fluidization, Maebashi, Japan, 2000.
 108. KOBYŁECKI R., HORIO M., A New Solid Mass Flux Meter for Circulating Fluidized Beds, 5th SCEJ Symposium on Fluidization, Tsukuba, Japan, 1999.
 109. KOBYŁECKI R., HORIO M., Agglomerate Formation in a Fluidized Bed, Asian Symposium on Multiphase Flow, Osaka, Japan, 1999.
 110. KOBYŁECKI R., HORIO M., BIS Z., LESZCZYNSKI J., NOWAK W., Analysis and Optimization of Solid Particle Distributions in the Fluidized Bed Boilers OFz-450 in Zeran Power Plant in Poland, 4th SCEJ Symposium on Fluidization, Sapporo, Japan, 1998.
 111. BIS Z., GAJEWSKI W., KOBYŁECKI R., LESZCZYNSKI J., REPPENHAGEN J., WERTHER J., Experimental and Numerical Analysis of Residence Time of Ultrafine Particles in the CFB, International Conference on Fluidization FLUIDIZATION IX, Durango, CO, USA, 1998.
 112. BIS Z., GAJEWSKI W., KOBYŁECKI R., LESZCZYNSKI J., Analiza Wpływu Jakości Węgla na Warunki Pracy Kotła z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, 6. Konferencja Naukowo-Techniczna ”Gospodarka Remontowa Energetyki”, Bielsko-Biała, 1998, zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, nr 242/46, 1998.
 113. BIS Z., GAJEWSKI W., JESTIN L., KOBYŁECKI R., Techniczna i Ekonomiczna Analiza Porównawcza Technologii Spalania w Kotłach Cyrkulacyjnych z Niskoemisyjnym Spalaniem w Kotłach Pyłowych, materiały konferencji naukowo-technicznej ”Niskoemisyjne Techniki Spalania ,97”, Ustroń-Zawodzie, 1997.
 114. BIS Z., GAJEWSKI W., KOBYŁECKI R., LESZCZYNSKI J., A New Measurement Method of Particles Velocities in Fluidized Beds, International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-5, Beijing, China, 1996.
 115. BIS Z., GAJEWSKI W., KOBYŁECKI R., LESZCZYNSKI J., STOLARCZYK J., Wyznaczanie Chwilowych i Średnich Prędkości Ziaren w Warstwach Fluidalnych, materiały konferencji ”XVI Zjazd Termodynamików”, Kołobrzeg, 1996.