Kontakt

an image

Politechnika Częstochowska
Katedra Inżynierii Energii

ul. Brzeźnicka 60a,
42-200 Częstochowa

Tel: (034) 325 73 34 wew.18
Fax: (034) 325 73 34 wew.25

E-mail (sekretariat): mrozana@is.pcz.czest.pl

Jak dojechać
Okładka broszury informacyjnej Katedry Inżynierii Energii

Katedra Inżynierii Energii wchodzi w skład Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Czestochowskiej. Działalność naukową jednostka zapoczątkowała 1 października 2000 r. Obecnie zatrudnionych w niej jest dwóch samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem prof. dr hab. inż, pięciu ze stopniem dr inż, pięiu ze stopniem mgr inż. oraz jedna osoba na stanowisku pracownika administracyjnego.

Nauka
an image

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria) w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem najnowszej wiedzy z danej dziedziny. Dzięki temu absolwenci i studenci dysponują umiejętnościami, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania w ramach nowoczesnego rynku pracy.

Badania
an image

Katedra realizuje działalność statutową, granty badawczo-rozwojowe, projekty unijne, zlecenia badawcze, projekty celowe, prace własne itp.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej, dotyczą:

» czystych techologii konwersji energii,

» zrównoważonych systemów energetycznych

» technologii systemów energetycznych.

...więcej
Wdrożenia
an image

» Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych.

» Założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450"B" w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła.

» Opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji.

...więcej

Trzy główne cele Unii Europejskiej w zakresie rozwoju technologii energetycznych to: zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, sprzyjanie oszczędzaniu energii oraz zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom wiodącej pozycji w dziedzinie technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla. Obejmują one zarówno energię ze źródeł odnawialnych (np. energię wiatrową i słoneczną oraz biopaliwa), jak również przyjazne środowisku elektrownie węglowe i gazowe, w tym techniki oddzielania i składowania dwutlenku węgla, a w przyszłości także ogniwa paliwowe i wodorowe oraz zaawansowane technologie energetyki jądrowej (w tym termojądrowej). Rozwijanie nowych technologii powinno następować równolegle do ograniczania strat w procesach przetwarzania i przesyłu energii oraz zmniejszania jej zużycia w budynkach, przemyśle i transporcie.

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.„

- Albert Einstein


Aktualności
 • Październik 2012

  Największa na Śląsku elektrownia słoneczna

  W Rudzie Śląskiej została otwarta największa na Śląsku elektrownia słoneczna. Instalację fotowoltaiczną, dzięki której wytwarzany jest prąd, zamontowano na dachu zbiornika wody należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Inwestycja kosztowała blisko 4,5 mln zł, z czego prawie 4 mln zł pochodziły ze środków unijnych.

 • Październik 2012

  Węgiel w energetyce pozostanie, ale co oprócz niego?

  Jeszcze przez długie lata węgiel pozostanie znacznym składnikiem polskiego miksu energetycznego - zgodzili się uczestnicy dyskusji "Miks energii w Polsce na tle Europy", jaka odbyła się podczas IX Kongresu Nowego Przemysłu. - W znacznej mierze na kształtowanie się miksu energetycznego będzie wpływał koszt pozyskiwania nośników energii. Nie wiemy, jakie będą za kilka lat ceny gazu w Europie i na świecie, gaz łupkowy może znacząco zmienić proporcje cen poszczególnych nośników energii - mówił Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.
  Paweł Smoleń wiceprezes zarządu PGE ds. operacyjnych przypomniał, że w Niemczech w 2050 r. aż 80 proc. energii ma pochodzić z OZE, ale bez udziału węgla, taki scenariusz jest niemożliwy do zrealizowania. - W Niemczech przygotowano raporty mówiące, że chcąc rozwijać OZE trzeba jednocześnie rozwijać energetykę konwencjonalną, która zapewni stabilność systemu energetycznego. W przypadku Niemiec oznacza to inwestycje w elektrownie oparte na węglu brunatnym, gdzie są jego duże zasoby, w Polsce może to być węgiel kamienny - tłumaczył Smoleń.